Tamilere hadde høyest valgdeltakelse

0Shares

Den høyeste valgdeltakelsen hadde personer med dansk bakgrunn; blant disse brukte 73 prosent stemmeretten. Innvandrere med bakgrunn fra Makedonia hadde den laveste valgdeltakelsen, bare 20 prosent av disse brukte stemmeretten. Blant pakistanere og vietnamesere, som er de to største innvandringsgruppene, var valgdeltakelsen på henholdsvis 40 og 30 prosent.


Utvalgte land


%


Danmark


73


Finland


61


Sverige


62


Serbia og Montenegro


22


Polen


39


Storbritannia


61


Tyrkia


42


Tyskland


62


Ungarn


50


Bosnia-Hercegovina


41


Makedonia


20


Eritrea


34


Marokko


28


Somalia


33


Sri Lanka


57


Filippinene


36


India


36


Irak


27


Iran


28


Kina


28


Pakistan


40


Thailand


29


Vietnam


30


USA


64


Chile


38