Nedgang av antatt grunnløse asylsøkere

0Shares

– Siden rykter om enkelte lands rutiner i asylsaksbehandlingen sprer seg fort blant potensielle søkere tror jeg hurtigbehandling og retur av søkere uten beskyttelsesbehov gir en markant reduksjon i denne kategorien av søkere, sier Paula Tolonen, direktør for Asylavdelingen i UDI.

Hensikten med 48-timers prosedyren, som ble innført fra 1. januar 2004 er å hindre at store ressurser blir bundet opp i arbeidet med grunnløse asylsøknader. Prosedyren sikrer en rask, men betryggende saksbehandling og innebærer en hurtig hjemsendelse av personer som kommer til Norge av økonomiske/sosiale årsaker og som ikke har beskyttelsesbehov.

Få asylsøkere

Tendensen er enda klarere når det gjelder enslige, mindreårige asylsøkere. I hele fjor kom det 916 flyktninger i denne gruppen til Norge, mens det i de ti første ukene i år bare kom 42. Trusselen om å aldersteste flyktninger ved hjelp av røntgen og tannundersøkelser.kan dermed ha skremt mange fra å prøve seg.

Fire av fem mindreårige asylsøkere ble i fjor tatt i løgn om alderen etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) innførte slike alderstester. Hittil i år er det registrert 1.944 asylsøkere ifølge ferske tall fra UDI. Til sammenligning kom det 3.632 asylsøkere til Norge i de tre første månedene i fjor.

UDI regner med at det vil komme totalt 10.000 asylsøkere til Norge i år, mot 16.200 i 2003. Den omdiskuterte 48-timersregelen får mye av æren for nedgangen. 80 søkere har fått sine saker avgjort i løpet av 48 timer siden regelen trådte i kraft ved årsskiftet. Advokat Arild Humlen, leder av lovutvalget i asyl- og utlendingssaker i Den Norske Advokatforening, tror ikke strengere norsk praksis er forklaringen på nedgangen i tallet på asylsøkere.