Færre utlendinger søker til folkehøgskolene

0Shares

Utenlandske borgere utgjorde 27 og 13 prosent av alle søkerne på langkurs ved folkehøgskoler i henholdsvis 2002 og 2003. Det vil si antall utenlandske søkere gikk ned med 14 prosentpoeng i 2003 i forhold til 2002. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

955 søkere av alle med utenlandsk statsborgerskap var srilankiske statsborgere i 2002. 2003 hadde tallet på srilankiske søkere sunket til 34, en nedgang på hele 96 prosent sammenlignet med året før.

Dette har klart sammenheng med fredsprosses på Sri Lanka å gjøre. Fredsavtalen mellom LTTE og regjeringen ble undertegnet i begynnelsen av 2002.

Søkere med norsk statsborgerskap utgjorde 72 prosent av samtlige søkere på langkurs i 2002, mens andelen nordmenn blant elever per første oktober 2002 var på 88 prosent. Av 955 srilankiske søkere var 4 personer rapportert som elever ved norske folkehøgskoler per samme dato.