Skal etablere ny visumdatabase for Schengen

0Shares

På rådsmøtet for justis- og innenriksministre 19. februar i år ble det oppnådd politisk enighet om hovedlinjene i det nye Visa Information System (VIS). Norge deltok på møtet ved statssekretær Cathrin Bretzeg fra Kommunal- og regionaldepartementet. VIS er en del av Schengen-samarbeidet, og Norge tar del i arbeidet med å utforme retningslinjer og tekniske spesifikasjoner for databasen.

I VIS skal det registreres opplysninger om visumsøknader, innvilgede og avslåtte visum, identitetsdata på søkeren, visumets gyldighetsperiode, hvem som har utstedt visumet, personopplysninger om den som har invitert og/eller garantert for søkeren (referansen), og eventuell avslagsgrunn for samtlige som søker visum til et Schengen-land. Det skal også være digitalt foto av søkeren og andre biometriske data i databasen.

Formålet med VIS er blant annet å forebygge visum-shopping, og sikre at den som reiser inn på visumet er den samme som har fått det innvilget på utenriksstasjonen. Bruk av VIS vil også kunne bidra til å identifisere ulovlige innvandrere og lette prosedyren i forbindelse med en eventuell retur.

VIS vil utfylle dagens VISION som er et norsk elektronisk saksbehandlingssystem for visumsaker. Første utviklingstrinn av VIS er planlagt operativt fra 2006.