Vil lovfeste obligatorisk norskopplæring for innvandrere

0Shares

– Formålet er at innvandrerne skal kunne ta større del i samfunnet, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Regjeringen vil fremme et forslag der opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir gjort obligatorisk og gratis. Innvandrerne må ta del i minimum 300 timer opplæring, hvorav 50 timer skal være opplæring i samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår.

De må kunne dokumentere at de har vært gjennom undervisningen når de søker permanent oppholdstillatelse i Norge. Hvis ikke vil de bli nektet opphold.

– Evnen til å bruke språket skriftlig og muntlig er avgjørende for å kunne skaffe seg informasjon, kunne få arbeid og livnære seg selv, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Personer mellom 18 og 55 år som har fått asyl, overføringsflyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og personer som kommer til landet for familiegjenforening, omfattes av forslaget.

Det er kommunene som vil få plikt til å tilby opplæring til dem som omfattes av ordningen.