Her er Top 10 innvandrere i 2008

0Shares

De vinnere for 2008 er:

1.  Florentina
Harbo Moldova 31 år, kom til
Norge i 2005

2.
Olga Holter Russland 42 år,
kom til Norge i 1993

3. Nalan
Koc  Tyrkia 46 år, kom
til Norge i 1985

4.
Veronica Morino Italia 35 år,
kom til Norge i 1998

5. Xiuhua
Zhang  Kina 51 år, kom
til Norge i 1997

6. Thomas
Anglero USA 42 år, kom til Norge
i 1996

7. Senaid
Kobilica Bosnia-Herzegovina 34
år, kom til Norge i 1999

8.
Hiep Hoang Vietnam 44 år,
kom til Norge i 1982

9.
Ranjith Molegoda Sri Lanka 49 år, kom til Norge i 1984

10.
Khalid Salimi Pakistan 54 år,
kom til Norge i 1976

– Målsettingen med Top 10 er å
synliggjøre positive rollemodeller med internasjonal bakgrunn. Vi belyser
den faktiske kompetansen og engasjementet som finnes hos internasjonale
kvinner og menn i Norge. Gjennom å løfte frem
personer som har lykkes i å integrere seg i det norske arbeidsmarkedet
ønsker vi å inspirere, og å bidra til å fremme multikultur og internasjonalisme,
toleranse og integrasjon i det norske samfunnet, sier Lisa Cooper, daglig Leder, Leadership
Foundation står bak kåringen.

Top 10 Vinnerer i 2008  

Kvinner

Florentina
Harbo

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Moldova

31 år, kom til Norge i 2005 

Forsker, Norsk Institutt
for Strategiske Studier, medlem i beredskapsstyrking av NORDEM, medlem
i den lutherske Gudstjeneste utvalgskomiteen i Haslum kirker (skriver
en ny Gudstjeneste ordning for Norge). 

“Hun er
åpenbart svært språkmektig. ”

“Dette at hun har en annen
bakgrunn enn Den norske kirke gir henne mulighet til
å se vår tradisjon med friske øyne.”

Olga Holter

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Russland

42 år, kom til Norge i 1993

Gründer og Daglig Leder,
Barnemusikkakademiet, musiker/pianist, har skrevet en bok/pianskole
med fokus på den norske nasjonalmusikken 

“Bidrar til
å spre glede med og forståelsen av musikken. Hun har klart dette helt
på egen hånd og resultatene er imponerende.”

Nalan
Koc

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Tyrkia

46 år, kom til Norge i 1985

Professor/Leder i fortidsklima
og polarklima, Norsk Polarinstitutt/Universitetet i Tromsø  

“Hun er toppforsker innenfor
et særdeles viktig naturvitenskapelig felt, hun er kvinne innenfor
et ekstremt mannsdominert felt, hun tør
å være tydelig og synlig både innenfor forskning, forskningsformidling
og rådgivning overfor sentrale norske myndigheter.”

Veronica
Morino

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Italia

35 år, kom til Norge i 1998

Senior konsulent innen forebyggelse
av misligheter, korrupsjon og uetisk forretningsopptreden, Septia Group  

“Det kommer godt med at
hun benytter utradisjonelle, inspirerende og kreative teknikker i formidlingen.
Hun vekker interesse nettopp fordi hun bryter med
’norske’ teknikker.”

Xiuhua
Zhang

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Kina

51 år, kom til Norge i 1997

Senior rådgiver, Norges forskningsråd/
Leder Chinese Professionals in Norway 

“Hun har vist at man kan
både være fremragende dyktig på
jobb og samtidig kan bidra mye til samfunn på
sin fritid.”

 

Menn

Thomas
Anglero

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

USA

42 år, kom til Norge i 1996

Gründer og CEO, WiHood (Et
tjenester som muliggjøres portable virtual laptop løsning som er billigere
en PC) 

“Hans utvikling
er en ’rags to riches’ historie i seg selv: fra
det tøffere område i Brooklyn, New York til nå
en av verdens respekterte utvikler innenfor telecom.”

Senaid
Kobilica

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Bosnia-Herzegovina

34 år, kom til Norge i 1999

Leder, Det Islamske Felleskap
Bosnia & Islamsk Råd Norge 

“Han er en
’moderne imam’ som gir et nytt inntrykk av hvordan en religiøs
leder kan være. ”

Hiep Hoang

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Vietnam

44 år, kom til Norge i 1982

Finans Direktør/CFO, Apply
AS (oil & gas) 

“Som innvandrer har han
klart å oppnå høy status og har hatt flere høye lederstillinger
i store organisasjoner, noe som er et sjeldent fenomen.”

Ranjith
Molegoda

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Sri Lanka

49 år, kom til Norge i 1984

Equipment & Project Manager,
Aker MH/ Styremedlem av internasjonalt utvalg i AP sentral, Har bygd
skole for 420 elever på Sri Lanka 

“Har
vist at sølv om ein er født i eit anna land er det godt mogleg
å bli fult integret og få spanande oppgåver/jobbar i det norske samfunn.”

Khalid
Salimi
 

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Pakistan

54 år, kom til Norge i 1976

Daglig leder, Stiftelsen Horisont
& Melafestivalen 

“Har siden slutten av
sytti tallet vært en ildsjel som har vært en av Norges mest sentrale
forkjempere for å fremme innvandreres og andre minoriteters sak.”

 

Jury Top 10 2008       

For 2008 kåring var følgende
medlemmer av juryen utpekt og tilstede ved jurymøte den 22.12. : 

1.  Thorvald Stoltenberg,
Key Resources

2.  Tore Johansen, Key
Resources

3.  Vibeke Madsen, Admin.
Dir. HSH

4.  Nils Øveraas, Admin.
Dir., Accenture

5.  Gunn Ovesen, Admin.
Dir. Innovasjon Norge (representert ved Aud Sanner)

6.  Anne Herseth, Direktør
Employer Branding, Manpower

7.  Caroline Sutton –
Leder av juryen

8.  Bente Møller, Mangfoldsåret

9.  Magnus Halle, Byrådssekretær,
Oslo Kommune

10. Akhenaton Oddvar De Leon,
OMOD (representert ved Anita Rathore) 

 

Top
10 Ung leder
 

Shafi
Adan

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

Somalia

17 år, født i norge

Bjørnholt Videregående,
Studiespesialisering 

Nestleder for elevrådet, leder
og styremedlem for Top Performance Team/Ambassadør teamet, sommerleir
leder hos Agenda X antirasistisk, prosjektleder på kulturfestivalen
på Bjørnholt skole og er administrator / prosjektkoordinator på Grunder
campen.

”Før jeg begynte på
ungdomskolen på Bjørnholt hadde jeg lite selvtillit og presterte ikke
så bra på skolen heller, på grunn av det bilde systemet hadde gitt
meg av meg selv…”