Forsterker fordommene

Integrering er ikke likestilt med tilpassing, mener forsker Randi Elin Gressgård.

– Folk flest forbinder integrering med tilpasning, men denne tolkningen er ikke nødvendigvis gjensidig. I den grad innvandrere ikke tilpasser seg til nordmenns forventninger, vil dette oppfattes som manglende integrasjon, forklarer forsker Randi Elin Gressgård, postdoktor ved Sosiologisk institutt i Bergen og IMER (Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner).

– Fordi mange innvandrere velger å beholde sin livsstil og kultur, blir dette oppfattet som negativt i befolkningen. Yngre mennesker, derimot, er gjennomgående mer positive til det ukjente. Denne åpenheten for mangfold betyr at de ikke føler seg truet av fremmede, sier Gressgård.

– Når eldre omgås innvandrere skjer det ofte ufrivillig. Dermed forsterkes allerede etablerte fordommer. Direkte møter kan avdekke vel så mye likhet som ulikhet. Mange oppdager da både at de ikke er så like som de trodde, samtidig som forskjellene ikke oppleves som skremmende, sier hun.