Fremmedspråklige i egen klasse

0Shares

– Innføringskurset er opprettet for elever med dårlige norskkunnskaper og manglende skolegang. Det er et tilbud der de får mulighet til å lære seg mer om basisfagene norsk, engelsk, naturfag, matematikk og litt samfunnslære, sier rektor ved Odda vgs. Karl Erik Christiansen.

Tidligere har fremmedspråklige elever fått plasser på ordinære kurs uten innføring. Men språket er en stor barriere, og elevene har slitt med å komme seg gjennom på lik linje med norske elever.

– Vi håper at elevene kan klare seg med mye mindre ekstrahjelp etter innføringskurset. Vi skal sette de i bedre stand til å kunne søke seg inn på ordinære studier og i tillegg gi opplæring om yrkesvalg og utdanning slik at de kan velge passende studieretning, sier Christiansen.


Odda vgs. ønsket å opprette det nye kurset på bakgrunn av erfaringer med fremmedspråklige elever. Skolen tok kontakt med asylsøkermottakene i distriktet og voksenopplæringen for å kartlegge behovet. Nå har skolen et kurstilbud til 12 elever, skriver Hardanger Folkeblad.