Nektes nødhjelp

0Shares

«Det gis avslag på sosialhjelp i en nødssituasjon (…). Personer som ikke har lovlig opphold i riket har ikke rett til økonomisk stønad (…) han eller hun (har) bare rett til nødvendig omsorg inntil vedkommende etter utlendingsloven har plikt til å forlate landet.»

Det er svaret fra sosialkontoret i Oslo til en 32 år gammel etioper som fikk endelig avslag på asyl i juni, skriver Nettavisen. Avslaget skal være et standardskriv, og ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er det ikke vanlig at denne gruppen får nødhjelp på 60 kroner dagen, skriver Dagsavisen.

Men i august skrev kommunalminister Erna Solberg i Aftenposten: «Etter sosialtjenesteloven er ikke sosialkontorene forpliktet til å gi bistand til personer som oppholder seg ulovlig i landet, ut over det som kommer inn under ren nødhjelp.»

Om kort tid kommer en ny forskrift om sosialhjelp til utenlandske borgere.

— Vi, KRD og Oslo kommune skal møtes for å finne en løsning på hvordan vi skal forholde oss til de mennesker som ikke forlater landet. I tillegg sender vi i dag brev til kommunene og peker på deres ansvar for å gi nødhjelp, sier statssekretær Kristin Ravnanger i Arbeids- og sosialdepartementet.