Bosetter asylbarn om staten betaler

0Shares

Det er staten ved UDI som har ansvaret for driften av Vårli asylmottak på Jeløy, skriver Moss Avis. På dette mottaket plasseres mindreårige asylsøkere som kommer til Norge uten nære omsorgspersoner. De er på mottaket i påvente av at søknaden om oppholdstillatelse skal bli avgjort. Dette kan ta ganske lang tid.

— Da asylmottaket ble startet var det en forutsetning fra statens side at dette ikke skulle føre til et særskilt press på Moss for bosetting av barn, presiserte rådmann Hans K. Birkeland. — Men for en tid tilbake fikk kommunen en forespørsel om bosetting av tre barn. Denne ble avslått av administrasjonen. Men henvendelsen har aktualisert dette spørsmålet og saken legges frem for formannskapet for å få en politisk avklaring, presiserte han.

— Vi har dårlig råd i Moss kommune, sa Tor-Arne Korsmoe (Ap). — Men vi har medfølelse med de som har det vanskeligst og åpner for bosetting etter søknad. Vi skal ta oss av det praktiske. Imidlertid må staten betale regningen.

— Det vil myndighetene aldri gå med på. Da er det mer ærlig å si nei, mente Ulf Leirstein. — Moss har store utgifter på barnevernssektoren og de blir ikke mindre med dette. Derfor sier vi nei til bosetting.

—Vi er i denne situasjonen nå, fremholdt Irene Hansen (Ap). — Og vi sier altså ja, så får det være opp til staten å følge opp sine forpliktelser.

— Jeg tror dette forslaget betyr nei til bosetting, svarte rådmannen.

— Vi har allerede ventelister for å få plassert fosterbarn. Moss kommune makter ikke dette, understreket Tage Pettersen (H).