Rutinene svikter

Helsetilsynet kritiserer kommunehelsetjenesten i Alta for å ikke gi flyktninger og familiegjenforente det lovpålagte tilbudet de har krav på.

Tilsyn med helsetilbudet viste spesielt svikt i rutinene med å sjekke personer som kommer fra områder med høy smittefare, melder NRK. Tilsynet med kommunehelsetjenesten i Alta som ble utført tidligere i høst er en del av et landsomfattende tilsyn, som skal sjekke helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som kommer til kommunen. Det ble spesielt sjekket om personer som kommer fra områder med høy smittefare får den helseundersøkelsen og hjelpen de har krav på.

Tilsynet i Alta avdekket betydelige mangler for tilbudet til flyktninger og familiegjenforente som kommer direkte til kommunen. Rapporten fra helsetilsynet viser at Alta Kommune har en svikt i rutinene for lovpålagt turberkolosekontroll, som skal foretas innen 14 dager etter ankomst til kommunen. Kommunehelsetjenesten kritiseres også for å ikke ha et system som sikrer at flyktninger og familiegjenforente som kommer fra asylmottak i andre kommuner får nødvendig helsehjelp, sånn som undersøkelser for almennfarlige smittsomme sykdommer og en vurdering av generell helsetilstand. Helse og sosialsjef i Alta, Fritz Solhaug er ikke enig i kritikken, og mener at årsaken er mangel på innsikt i hvordan kommunehelsetjenesten i Alta arbeider.