Henter inn psykisk ustabile asylsøkere

0Shares

Psykisk ustabile asylsøkere som løslates fra fengsel eller varetekt, skal følges bedre opp. Det har Justisdepartmentet bestemt, og lanserer derfor et midlertidig strakstiltak som skal forebygge alvorlige kriminelle handlinger fra personer som enten har fått avslag på asylsøknaden eller som venter på svar, skriver Aftenposten.

– På bakgrunn av hendelser i det siste har vi funnet behov for å sette i verk tiltak, sier avdelingsdirektør Håkon Skulstad i Justisdepartementet.

Bedre samordnet innsats fra politi, fengsel og UDIs regionalkontorer skal forhindre at psykisk ustabile asylsøkere slippes rett ut på gaten. Grundig kartlegging i forkant av løslatelse skal sikre at alle som trenger det får nødvendig oppfølging.

En arbeidsgruppe med representanter fra seks departementer og direktorater, jobber i dag med å se hva som bør gjøres for å hjelpe alle asylsøkere som har psykiske problemer, også de som ikke sitter bak lås og slå.