Begår lovbrudd for å bli i Norge

0Shares

Det sier partiets justispolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen til P4 Nyhetene. Han viser til at det de siste årene har vært en rekke eksempler på alvorlig kriminalitet begått av asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden, nå sist da en asylsøker forsøkte å styrte et Kato-Air-fly.

– Jeg har ingen håndfaste bevis på min påstand, men mener likevel at det er grunn til å tro at stadig flere gjør seg til kriminelle for å få bli i Norge. Et liv i norsk fengsel er for mange langt bedre enn det liv som venter i hjemlandet, sier Ellingsen til P4 Nyhetene.

Han mener det er et problem at asylsøkere som får avslag på asylsøknaden fritt kan vandre rundt i samfunnet i påvente av å bli sendt ut.

– Vi har hele tiden ment at disse burde interneres i egne lukkete leire fram til utsendelse. På den måten er vi i hvert fall sikret at mindre og større kriminalitet utført av disse blir vesentlig redusert, fortsetter Ellingsen.

Generalsekretær Morten Tjessem i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) fnyser av Ellingsens påstander.

– Denne problemstillingen har jeg aldri hørt om. Så vidt jeg skjønner har han heller ikke lagt fram noen håndfaste bevis på at asylsøkere gjør seg til kriminelle for å få et lengre liv i Norge. Jeg kan faktisk ikke tenke meg at noen ønsker å tilbringe tid i et norsk fengsel, for så å bli utvist til hjemlandet når soningen er over, sier Tjessem.