– Asylsøkernes klagerett svekkes

0Shares

Den nye enheten for landinformasjon, Landinfo, blir faglig uavhengig, men skal administreres av Utlendingsdirektoratet. Den dannes ved å slå sammen en fagavdeling ved UDI og fagmiljøet ved Utlendingsnemnda (UNE), tidligere uavhengige av hverandre. Enheten skal betjene både nemnda og Erna Solbergs Kommunal- og regionaldepartement, i tillegg til UDI.

– Forutsetningen for en todeling innen utlendingsmyndighetene, med en egen instans for vedtak og en uavhengig klagenemnd, er to fagmiljøer for innhenting av informasjon. Dersom ekspertisen slås sammen, svekker man det sentrale element i klagebehandlingen, den såkalte second opinion, sier Petter Eide i Amnesty International Norge til Aftenposten.