Få arbeidsinnvandrere

Målene om økt arbeidskraftsinnvandring er langt fra nådd, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

Dagsavisen melder at Norge sliter med å oppfylle målene om å importere mer faglært arbeidskraft fra utlandet. Hittil i år er drøyt 500 innvandrere kommet inn i landet over den såkalte spesialistkvoten.

Tallene har vært dalende siden kvoten på 5000 ble innført i 2002. Innvandringsforsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå sier til Dagsavisen at det ser ut som om Norge ikke er så attraktivt for arbeidsinnvandrere som vi liker å tro.