Innvandrere skal få pensjon

0Shares

– Det er på høy tid at vi gjør slutt på en uverdig situasjon der eldre mennesker må gå på sosialkontoret for å overleve, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten til Fedrelandsvennen.

Han leverer nå inn et lovforslag til Stortinget der han går inn for å gi eldre mennesker med kort botid i Norge en minsteinntekt på nivå med minstepensjon.

På landsplan omfatter den nye ordningen ca. 2000 personer. Totalt vil den koste 150 millioner kroner i året. Men samtidig reduseres sosialhjelpsutbetalingene med 135 millioner kroner. Dermed blir pensjonsordningen bare litt dyrere enn dagens sosialhjelpsutbetalinger. Og samtidig slipper sosialkontorene mye tidkrevende arbeid.

Høybråten håper den nye pensjonsordningen kan tre i kraft om kort tid.

– Det avhenger av hvor raskt Stortinget kan behandle saken, men jeg regner med at ordningen kan være på plass til sommeren. Senest innen neste jul, sier Høybråten.

Han håper også det nå blir lettere å få kommuner til å ta imot eldre flyktninger. Hittil har mange kommuner, i likhet med Kristiansand, kviet seg for å ta imot eldre mennesker som går rett fra statlige mottak til kommunenes sosialbudsjetter.