Rekordmange blir utvist

0Shares

Av disse 1021 personene har 632 blitt utvist etter brudd på utlendingsloven, mens 389 har blitt utvist etter brudd på straffeloven. Med tre måneder igjen av året ligger man derfor an til rekordhøyt antall utvisninger. I hele 2003 ble 1141 personer utvist fra Norge for brudd på enten utlendings- eller straffeloven. Til sammenligning ble bare 188 mennesker utvist for brudd på enten utlendings- eller straffeloven i 1991.

Brudd på utlendingsloven

En av hovedårsakene til at stadig flere blir utvist fra landet etter brudd på utlendingsloven henger sammen med at myndighetene i større grad har fokusert på identitet, både i asyl- og oppholdssaker.

– Det å gi uriktige opplysninger om identitet er et brudd på utlendingsloven og kan føre til at vedtak fattes på feil faktisk grunnlag. Uriktige opplysninger som gis til utlendingsmyndighetene er et klart utvisningsgrunnlag, og vi har i den senere tid jobbet systematisk med å kartlegge denne type forhold. Resultatene av dette har blitt synlig i statistikken, seier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet.

Brudd på straffeloven

Så langt er 1999 året flest personer har blitt utvist fra Norge. 604 personer ble utvist fra Norge etter brudd på straffeloven i 1999, mens 566 ble utvist av samme årsak i hele fjor. Så langt i år har 389 blitt utvist etter brudd på straffeloven.

– Noe av økningen henger trolig sammen med nye registreringsrutiner og bedre samarbeidsrutiner mellom politiet og UDI, poengterer Sjøholt.

I september ble 54 personer utvist etter brudd på straffeloven, mens 136 personer ble utvist etter brudd på Utlendingsloven. Så langt i år har 90 russere blitt utvist fra Norge. Etter Russland følger Somalia med 84 utviste personer så langt i år, Ukraina med 50, Chile med 44 og Tyrkia med 38 utviste personer.