Ikke brutt god presseskikk

0Shares


Utvalget vil imidlertid, på generelt grunnlag, understreke at den enkelte redaksjon nøye bør vurdere hvorvidt en persons tidligere straffbare handlinger skal trekkes fram i en ny sammenheng.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at klageren representerer den norske arrangøren, og at han selv deltok aktivt under konferansen. Sett i lys av klagerens offentlige fronting av en omstrid konferanse, og hans tilknytning til et kontroversielt politisk nettsted, mener utvalget at Utrop også måtte kunne fortelle om klagerens fortid.

Utvalget legger også vekt på at klageren er anonymisert. Etter utvalgets mening måtte Utrop fritt kunne referere fra konferansen uten å innhente samtidige kommentarer fra arrangørene. Utvalget kan heller ikke se at de faktiske opplysningene rundt klageren er bestridt eller er av en slik art at de utløser retten til samtidig imøtegåelse.

Utrop.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2004

Odd Isungset

Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland

Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse

Les hele uttalelsen: PFU-SAK NR. 154/04

Den aktuelle artikkelen det gjelder: