Solberg angriper Redd Barna

0Shares

– Det er verken overgrep, vill vest eller lovløse tilstander for enslige asylsøkerbarn, sier Solberg til Kanal 24.

Kommunalministeren gikk til frontalangrep på Redd Barna da hun var til stede på en konferanse om enslige mindreårige asylsøkere mandag. Solberg anklager Redd Barna for å ha markedsført egne politiske standpunkt ved å svartmale situasjonen for asylbarn her i landet.

– Redd Barna lanserte en rapport med kraftige uttrykk bare for å få gjennomslag for deres mål at barnevernet skal overta ansvaret for disse barna, sier Solberg.

I oktober kom rapporten fra Redd Barna om hvordan asylsøker- og flyktningebarn blir behandlet på mottakene. Den konkluderer med at FNs barnekonvensjon brytes regelmessig.