Forening for integrering vant frivilligprisen 2004

0Shares

Utdelingen fant sted i Sokndal under den nasjonale markeringen av FNs internasjonale frivillighetsdag.

– Foreningen gjør et viktig arbeid i lokalsamfunnet og er en verdig vinner. De skaper trygghet for både innvandrere og lokalbefolkning, sier Svarstad Haugland.

Medlemmene i CCUF er flyktninger fra Burma og lokalbefolkning fra Froland. De arrangerer åpne møter hvor alle nasjonaliteter og religioner er velkomne. Foreningen har også startet tiltak som kjøreopplæring for flyktninger, turer for å treffe andre flyktninger og dyrking av grønnsaker.

Juryen la vekt på at Frolands vellykkede resultater i integreringsarbeidet i stor grad skyldes innsatsen til CCUF. Foreningen var kandidaten fra Aust-Agder fylke.