Flest innvandrere i hotell- og restaurantbransjen

Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Flest personer fra innvandrarbefolkningen finner vi innenfor innenfor næringsområdene forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, hotell- og restaurantvirksomhet og varehandel. Hver tredje enkeltmannsforetak innenfor hotell- og restaurantvirksomhet har en innvandrer som innehaver.