Tamiler prioriterer å sende penger hjem

Det er relativt stor variasjon mellom ulike innvandrergrupper i hvor mange som regelmessig sender penger. Andelen varierer fra 8 prosent av iranerne til 61 prosent blant dem med bakgrunn fra Sri Lanka. Gjennomsnittet blant de åtte gruppene i undersøkelsen er 34 prosent. Det er foreldre som er den største mottakergruppen.


Over 40 prosent av de som sender penger har samtidig hatt problemer med å klare løpende utgifter i Norge.


I år kommer verdens utviklingsland til å motta nærmere 100 milliarder dollar i registrerte overføringer fra sine utvandrere — halvannen gang så mye som de får i bistand. I tillegg overføres et ukjent antall milliarder uregistrert. Verdensbanken har påpekt at disse pengestrømmene ikke bare er store, men også spesielt viktige fordi de i motsetning til utenlandske investeringer er stabile over tid og ikke avtar i nedgangstider, skriver Samfunnsspeilet som utgis av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det finnes en rekke forklaringer på hvorfor innvandrere prioriterer å sende penger til familiemedlemmer i opphavslandet. I mange tilfeller opprettholder man simpelthen de samme forpliktelsene overfor familiemedlemmer som man ville hatt dersom man bodde på samme sted. Forskjellen er at økonomisk støtte til foreldre, for eksempel, er statistisk sett usynlig når den foregår innen et hushold i Pakistan, mens den utgjør en internasjonal pengeoverføring når sønnen eller datteren bor i Norge. I samfunn med stor utvandring blir slike overføringer ofte en viktig ressurs, og utvandrere står overfor en sterk kulturell forventning om å sende penger. Det kan være en forutsetning for fortsatt å være en del av samfunnet man forlot. Betydningen av dette er stor hvis man reiser på ferie til opphavslandet, og ikke minst hvis man tenker på å flytte tilbake for godt.

Western Union billigst

Hvor mye koster det å sende 1 000 kroner til Pakistan?

Det er dyrt å overføre penger til utviklingsland fra Norske banker. Hvis man for eksempel er kunde i Nordea, vil det koste 210 kroner dersom man har tilgang til Internett og 300 kroner dersom man henvender seg i skranken – altså henholdsvis 21 prosent og 30 prosent av de 1 000 kronene. Banken kan ikke si med sikkerhet når pengene kommer fram. Det vil vanligvis ta under en uke, men kan ta opp mot tre uker. Dersom det haster, tar banken hele 55 prosent av tusenlappen i gebyr.

Dersom man benytter seg av Western Union kan man sende de 1 000 kronene mot en kommisjon på 150 kroner. Fordelen er at pengene kan hentes umiddelbart og at mottakeren ikke behøver å ha noen bankkonto, men kan hente pengene hos en hvilken som helst av Western Unions 2 400 agenter i Pakistan.

Når man tar hensyn til både gebyrene og vekslingskursen, vil mottakeren i Pakistan i beste fall sitte igjen med tilsvarende 816 kroner av den opprinnelige tusenlappen.


(Kilde: SSB)