Brosteinprisen til Mohammed Sheik

0Shares

Kirkens Bymisjon deler hvert år ut Brosteinprisen til ”en person eller sammenslutning som bidrar til å synliggjøre vanskelige liv, formidle håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød i storbyen”.

Mohammed Sheik kom som flyktning til Norge fra Somalia for 17 år siden. I løpet av tiden etterpå har han på en imponerende måte bidratt til å forbedre situasjonen for flerkulturell ungdom i Norge, særlig de med somalisk bakgrunn.

I sin begrunnelse for årets prisutdeling sier Kirkens Bymisjons ledelse:

“Mohammed Sheik har et brennende engasjement og en ustoppelig kreativitet og iderikdom i sitt arbeid. En av hans styrker er å fange en ide og omsette den i handling. Han har satt tydelige spor etter seg i Tromsø, Oslo, Skien, Horten, Asker og Bærum. Alle disse stedene har han startet prosjekter, bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og ungdomssentra som inkluderer og aktiverer ungdom. Aldri alene, men i samarbeid med kommune, fagfolk, innvandrermiljøer, UDI og frivillige organisasjoner. Muhammed Sheik har et imponerende nettverk, som han bruker målrettet til ungdommenes beste. Han er en førsteklasses relasjonsbygger, såvel innad i fagfeltet som i møte med den enkelte ungdom. Gjennom utradisjonelle innfallsvinkler utfordrer han norske sosialarbeideres arbeid i møte med somalisk ungdom.”