NRK mot rasisme

0Shares

– Tittelen på innslaget er tabloid forma, som illustrasjon på utviklinga i media, også i NRK, der tendensen griper om seg til at omfattende og kompliserte samfunnsspørsmål blir fokusert på en overfladisk og polariserende måte, sier k-rådsleder Kjellbjørg Lunde, som har tatt initiativet til at temaet drøftes, i følge NRK.

Lunde mener at det stort sett er det negative som blir fremhevet i mediene, at enkeltstående tilfeller får kjempeoppslag og at debattantene plukkes ut ut i fra mer outrerte standpunkt, mens det hverdagslige og konstruktive kommer lite fram.

Hun stiller spørsmålet hvordan allmennkringkastingen kan ivareta sitt ansvar som kunnskapsformidler og holdningsskaper i denne sammenhengen.

Distrikts- og nyhetsdirektør Anne Aasheim og juridisk direktør Olav Nyhus innleder til debatt om emnet.