Asylsøkere på psykiatrien

0Shares

På det psykiatriske sykehuset i Sandviken er det til enhver tid overfylt, og flere pasienter må ligge på gangen.

Den nye gruppen psykiatriske pasienter fører til overfylte sykehus, og på Sandviken – kaotiske tilstander.

– Legene føler et stort ansvar, og tør ikke ta sjansen på å skrive dem ut, sier avdelingsleder Kristin Jordheim Bovim ved psykiatrisk akuttmottak til NRK.

Problemet gjelder ikke bare Sandviken sykehus. Etter det NRK kjenner til er det stadig flere mennesker med asylsøkerbakgrunn som legges inn på psykiatrisk avdeling både ved Ullevål- og Aker universitetssykehus.

– Trussel om selvmord holder ikke

– At man sier man vil ta livet sitt vil ikke være grunnlag for å få opphold. Det sier statssekretær Cathrin Bretzeg i Kommunal- og regionaldepartementet.

Mange asylsøkere ser psykiatriske sykehus som siste mulighet til å bli i Norge, egentlig er de ikke syke nok til å bli innlagt, men de truer med å ta livet sitt.