Kongen, statsministeren og utenriksministeren kondolerer

Kongen kondolerer

H.M. Kongen har idag sendt kondolansetelegram til H.M. Kongen av Thailand, og presidentene i Republikken India, Republikken Indonesia og Den Demokratiske Sosialistiske Republikk Sri Lanka i anledning flodbølgekatastrofen og de store ødeleggelser som rammet disse landene tidligere i dag.

HM Kongen uttrykte sin dype sorg over det store tapet av menneskeliv og de enorme ødeleggelsene og ba om at hans og det norske folks kondolanser ble overbrakt de etterlatte og de øvrige som er rammet av katastrofen.

Statsministeren kondolerer

-Det er med forferdelse og dyp sorg jeg har mottatt nyhetene om flodbølgekatastrofen som idag har rammet flere land i Sørøst-Asia, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

-Tapet av mange tusen menneskeliv går dypt inn på oss alle. Det er også tragisk å se de omfattende materielle skadene. Jeg har idag sendt kondolansetelegrammer til mine kolleger i de hardest rammede landene, og jeg har og sagt at regjeringen er rede til å bistå, sier statsministeren.

-Regjeringen vil — gjennom de norske ambassadene i regionen — bistå de nordmenn som måtte være rammet av katastrofen og ha behov for assistanse, framholder statsminister Kjell Magne Bondevik.

Utenriksminister kondolerer

Det er med dyp sorg jeg har mottatt nyhetene om tapet av tusenvis av menneskeliv og de voldsomme ødeleggelsene som flodbølgen i Sør- Asia har forårsaket, sier utenriksminister Jan Petersen. Utenriksdepartementet har allerede stilt til rådighet 10 mill. kroner for nødhjelp på Sri Lanka, sier utenriksministeren.


Det er opprettet en særskilt krisestab i Utenriksdepartementet som arbeider med å skaffe seg oversikt over situasjonen og finne ut hvorvidt norske borgere er rammet av katastrofen, sier Petersen.