Norsk støtte til Sri Lanka

Norge er i kontakt med FNs kontor for koordinering av humanitær assistanse samt med norske hjelpeorganisasjoner om hjelpearbeidet etter flodbølgen i Sørøst-Asia.

Foreløpig er det kun Sri Lanka som har bedt om internasjonal assistanse, i følge Utenriksdepartementet.

– Jeg har derfor instruert vår ambassade i Colombo om å meddele lankesiske myndigheter at Norge stiller 10 millioner kroner til disposisjon for humanitær bistand etter flodbølgen. Ytterligere bistand vil bli vurdert når behovene er klarere, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.