Slik kan du hjelpe flomofrene


Pengene som blir samlet inn i forbindelse med nødinnsamlingen vil gå umiddelbart til Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjons avdelinger i Sri Lanka. Disse økonomiske midlene vil bli benyttet til å få dekket de grunnleggende menneskelige behovene som mat, husly, medisiner m.m.

Vi ber på vegne av alle flomofrene om hjelp!

Ved spørsmål e.l. kontakt oss på e-post, eller pr. telefon 22 71 75 37 eller 90576852.

Kontonummer (Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjon avd. Norge): 7054 63 46593

T.R.O. avdeling Norge

Postboks 4742 Sofienberg

0506 OSLO

www.troonline.org

Rapport og appell fra TRO urgent_appeal_dt.28.12.2004.doc

Andre organisasjoner: Slik kan du hjelpe flomofreneFlere bilder

(Kilde: TamilNet Landmines fear hampers rescue work in Batticaloa