Minefare truer flere liv på Sri Lanka

0SharesFør flodbølgen skylte over Sri Lanka lå landminene i klart definerte og markerte minefelt. En stor del av landminene som er lagt ut på Sri Lanka er en lett kinesisk antipersonellmine av typen T-72A (se vedlagt bilde som kan brukes fritt). Disse minene er av plast og lar seg enkelt flytte av store vannmasser. Mange miner kan nå ha flyttet seg utenfor de markerte minefeltene på grunn av forskyvelser av jord og vegetasjon. Dette utgjør en ytterligere fare for mange av innbyggerne på Sri Lanka i etterkant av flodbølgen.

Den tamilske rehabiliteringsorganisasjonen (TRO) anslår at 8000 mennesker er døde og en halv million internt fordrevne i den nordøstlige delen av landet. Norsk Folkehjelp arbeider nå med å organisere et team av mineryddere som kan redde ut folk som er i fare på grunn av landminer som har forflyttet seg.

Norsk Folkehjelp deltar i hjelpearbeidet på Sri Lanka med basis i vårt mineryddingsprogram som har vært operativt siden 2002. Vi har et kontor i Kilinochchi i Vanni-regionen nordøst på Sri Lanka, og dit sendes nå internasjonale ansatte for å organisere innsatsen fra Norsk Folkehjelps side, heter det i følge en pressemelding.

I hovedstaden Colombo jobber Norsk Folkehjelp med å anskaffe blant annet medisinsk utstyr, vannbeholdere og kokeutstyr som skal sendes til de flomrammede områdene i nordøst. Norsk Folkehjelp har et tjuetalls kjøretøyer på Sri Lanka som blir satt inn i hjelpearbeidet fortløpende. Da flommen traff kysten av Sri Lanka 2. juledag ble lastebiler og landcruisere fra Norsk Folkehjelp benyttet til å transportere flomrammede til sykehuset i Kilinochchi. Fra Colombo vil en kolonne med kjøretøyer reise til Kilinochchi i nord med nødvendig utstyr til flomofre.

– Det arbeides fortsatt med å få oversikt over situasjonen for våre 650 lokalt ansatte mineryddere i området. Dette er et vanskelig og tidkrevende arbeid både fordi infrastrukturen er helt ødelagt og fordi våre ansatte var på juleferie da katastrofen inntraff. Vi er naturligvis bekymret for våre ansatte inntil vi får oversikt over situasjonen, heter det videre i pressemeldingen.