Sliter med å få inn hjelp til Indonesia

0Shares

Området som i mange år har vært herjet av borgerkrig, og har vært stengt for journalister.

Mens det fortsatt ligger tusenvis av lik i gatene i provinshovedstaden, Bamba Aceh, helt nord på Sumatra, er flere overlevende fra omkringliggende landsbyer transportert vekk.

Ache, med sine 4,5 millioner innbyggere er fortsatt preget av militære sjekkposter og paramilitære styrker som holder vakt mot snikskyttere langs hovedveien. Det er en av årsakene til at mange kvier seg for å kjøre gjennom regionen, som er preget av fattigdom og konservativ islamisme.

Fortsetter krigen i Aceh

Indonesiske regjeringsstyrker fortsetter jakten på de væpnede separatistene i Aceh-provinsen, til tross for

tidligere løfter om våpenhvile.

Våre sikkerhetsoperasjoner fortsetter. Den eneste forskjellen er at de nå trolig blir noe mindre i omfang og intensitet, sier oberstløytnant Nachrowi i den indonesiske forsvarsledelsens informasjonsavdeling.

– Alle våre styrker i Aceh fortsetter i prinsippet sikkerhetsoperasjonen. Men de må også vie en stor del av sin tid for humanitært hjelpearbeid, sier han.