Prosjekt mot omskjæring

Turid Rivrud, Gjertrud Kringeland, Kalgacal Hassan og Mona Ikdahl deltar i en prosjektgruppe som skal jobbe mot omskjæring.

– Vi har et todelt fokus: Vi går ut til målgruppen for å forebygge omskjæring i nye generasjoner, og for å gi informasjon om helseplager som kan oppstå. Vår andre oppgave er å informere helsepersonell om hvordan de skal behandle omskjærte kvinner, sier Rivrud til Aftenbladet.

Hun forteller at de blant annet holder forelesninger på etterutdanningskurs for helsesøstre og jordmødre. Gruppens styrke er at to av kvinnene er fra Somalia.