HJELPEPLEIERUTDANNING FOR VOKSNE MINORITETSSPRÅKLIGE

0Shares

På bakgrunn av dette har Oslo Sanitetsforenings Hjelpepleierskole og Rosenhof voksenopplæringssenter utviklet et pilotprosjekt som er støttet økonomisk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Prosjektet tilbyr en tilrettelagt forlenget deltidsutdanning der norsk språk- og kulturundervisning kombineres med grunnkurs i helse- og sosialfag. Grunnkurset går over to år med undervisning en dag i uken og veiledning i praksisfeltet.

Språkprøven avlegges etter 1 ½ år.

Etter endt grunnkurs gis det tilbud om VK1 og VK2 i et komprimert løp med fulltids studium over 1 ½ år. Alternativt kan elevene gå videre i privatisttilbudet som byrådsavdelingene gir.

Fullført utdanning kvalifiserer til å søke om autorisasjon i Norge.

Hovedmålgruppe:

Såkalte ”ufaglærte” minoritetsspråklige i Oslo kommunes bydeler som ønsker å bli autoriserte hjelpepleiere.

Undervisningssted:

Oslo Sanitetsforenings Hjelpepleieskole (OSFH) som ligger i Fredrikke Qvams gt 1 ved St. Hans Haugen.

I tillegg til vanlige klasserom disponerer skolen demonstrasjonsrom til bruk i undervisningen og datarom med internettoppkoblede pc’er.

Tid:

Hvert semester innledes med en teoriuke, og deretter er det en undervisningsdag pr uke. Våren 2005 er det tirsdager.

Tre første semestre: Grunnkurs helse/sosialfag kombinert med norskopplæring.

Målet er å bestå Språkprøven etter tredje semester og bestå grunnkurseksamener etter 4. semester.

Forkunnskaper:


  • dokumentert skolegang tilsvarende norsk ungdomsskole.
  • dokumentert norskopplæringsnivå, bestått modul 2


Aktuelle søkere vil bli intervjuet.

Opptaksintervju i uke 7.

Søknadsfrist: 9. februar 2005.

Søkere må ha anbefaling fra arbeidsgiver.

Vedlegg godkjent arbeids- og oppholdstillatelse.

Søknadsskjema: last ned her.

Skjemaet fylles ut og returneres sammen med kopier av vitnemål og attester.

Internettadresser: Rosenhof Voksenopplæring: www.rvo.no

Oslo Sanitetsforenings Hjelpepleierskole: [email protected]

Kontaktpersoner:Ta gjerne kontakt med oss for nærmere opplysninger.