Pris til Safia Yusuf Abdi

Somaliske Safia Yusuf Abdi kjemper mot omskjæring av kvinner og er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner, mener Sanitetskvinnene som i dag gir henne 10.000 kroner.

Norske Kvinners Sanitetsforening står bak tildelingen på kr. 10.000,-

i samsvar med Unni Dørsjø. Beløpet tilsvarer renteinntektene på fondet. De senere årene har prisen gått til innvandrere som har bidratt positivt i det norske samfunnet.

Utdelingen skjer i N.K.S.’ sekreteriat i dag, tirsdag 18.januar.

Prisen gis til Safia Yusuf Abdi for hennes innsats for mennesker i alle aldre, men særlig for innsats overfor barn og unge. Hun er en stor kapasitet i forhold til kontaktskaping mellom innvandrere generelt, somaliere spesielt – og nordmenn. I tillegg er hun en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge, heter det i følge Sanitetsforeningen.

Safia leder et prosjekt rettet mot somaliske ungdommer i Oslo (somaliske ungdommer – en ressurs), og bruker fortellinger, musikk og dans for å fremme kulturforståelse mellom Somalia og Norge.

Somaliere er en forholdsvis ny innvandrergruppe i Norge, ca 60% av de ca 14 000 somaliere som bor her har vært her i mindre enn fem år. Somaliere utgjør også en av de største gruppene av asylsøkere til Norge.

-Somaliere i Norge har store utfordringer, og det er derfor en glede å kunne gi årets Dørsjø-pris til en som bidrar til integrering av denne gruppen, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Lillian Vilnes.

Overrasket og glad

-Jeg har brutt tabuer i min kultur ved å snakke åpent mot omskjæring. At sanitetskvinnene ser på meg som en ressursperson gir meg krefter til å hjelpe kvinner enda mer. Jeg er takknemlig og rørt over å motta prisen.