7 åringer med etnisk minoritetsbakgrunn trives like godt som andre barn

Barna klarer seg bra selv om 70 prosent av dem kommer fra familier som er delvis ressurssvake når det gjelder økonomi, arbeid og sosialnettverk.

Blant danske barn er det en klar sammenheng mellom familiens svake ressurs og barnas problemer med trivsel og skolestart. Denne sammenhengen finnes ikke blant barn med minoritetsbakgrunn.

Undersøkelsen bygger på intervju med familier fra Tyrkia, Pakistan, eks Jugoslavia, Irak, Somalia og Sri Lanka. Familiene ble intervjuet i 1996, 1999 og 2003. På denne måten kunne man følge barnas utvikling over lengre tid.