Flere kommer til Norge gjennom familiegjenforening

Siden 2003 er det blitt vesentlig vanskeligere for asylsøkere å få familiemedlemmer hit. I fjor ble det gitt 12.800 tillatelser til familiegjenforening, en økning på 2300 fra året før. 38 prosent av dem var menn.

De ti landene det kom flest søkere fra i fjor fraviker ikke mye fra 2003, sett bort fra at Thailand og Irak har byttet plass. (Tall for 2003 i parentes):


Thailand1100 (780)
Irak917 (940)
Russland742 (797)
Somalia682 (652)
Tyskland563 (401)
Pakistan497 (518)
Storbritannia454 (330)
Filippinene438 (396)
USA422 (322)
Tyrkia418 (445)