En følelse av tilhørighet

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg kommer. Det gjør også den danske integrasjonsministeren, Bertel Haarder og Lise Bergh, svensk statssekretær med ansvar for integrasjonsspørsmål. I tillegg vil en rekke spennende nordiske fagfolk, forskere, politikere og mediefolk holde foredrag på konferansen. Flere av foredragsholderne har minoritetsbakgrunn.


For utfyllende informasjon om program og praktisk informasjon, se vedlegg.

Se også http://www.inthus.no/konferanse


Påmelding kan gjøres på: http://www.inthus.no/pamelding


OBS! Frist for påmelding er den 04.03.05.


Dersom du kjenner flere som kan ha interesse av konferansen, kan du gjerne videresende denne eposten til disse.


For spørsmål vedrørende konferansen, send en epost til [email protected] eller ring 51 90 64 62/51 90 54 02.


Vi har fått signaler om at det er stor interesse for konferansen, det er derfor lurt å sende inn påmelding og betale deltakeravgiften så raskt som mulig.


Vel møtt.


Med vennlig hilsen

Petter Gilsvik Svein Kvalvåg

Direktør Prosjektleder

Stiftelsen Internasjonalt Hus