Tamiler i Bergen minnes flodbølgeofrene på Sri Lanka

0Shares

Nærmere 40,000 mennesker er meldt omkommet på Sri Lanka etter Tsunami-bølgen 26. desember 2004. Tusener av barn har blitt foreldreløse, flere tusen mennesker er blitt husløse og mange har mistet alt de eide.


Denne katastrofen har også rammet det tamilske miljøet i Bergen. Flere tamiler i Bergen har mistet sine nærmeste og kjente. Enkelte har mistet et helt nabolag i hjembyene sine.

Denne katastrofen har gjort et dypt inntrykk blant tamiler i Bergen.


26. januar er det en måned siden denne tragedien rammet oss. Dagen markers med en minnestund i Peer Gynt salen i Grieghallen, onsdag, 26. januar, kl.18 -20


Noen av deltakerne på denne minnestunden er:

Ole D. Hagesæther, Biskop i Bjørgvin bispedomme

Rev. Jegath Gunapala O.M.I., katolsk prest

Radakrishnaraja Kurukal, hinduistisk prest

Svein Alsaker, Fylkesmannen i Hordaland

Monica Mæland, byrådsleder.


Arrangementet vil innholde bla. tamilske og norske musikkinnslag, og innlegg av en tamilsk lege fra Bergen som nylig har kommet tilbake fra katastroferammede området på Sri Lanka.


For ytterlige informasjon, kontakt:


Franklin Jesuthasan

Tlf: 97739316

Koordniator for arrangementetSamtlige tamilske organisasjoner i Bergen står bak arrangementet.