Flere innvandrere skiller seg

I Norge er skilsmisseprosenten nesten 50, og nå stiger også tallet på antall innvandrere som ønsker å ta ut separasjon.

– Vi har sett en klar øknig uten at vi har sett de store tallene. Men på statistikken vår fra i fjor ser vi en tredobling av innvandrere som kommer til mekling for separasjon, forteller meklingsansvarlig ved Stavanger familievernkontor Kari Sjo.

Sjo forteller at 40 prosent av de som bestiller time ved familivernkontoret, men ikke møter opp, er personer med innvandrerbakgrunn fra Afrika og Asia. Hun sier dette viser at mange har et stort behov for å snakke om probleme, men at terkselen for å ta imot hjelp er svært høy.