Kristiansand kan få innvandrerråd

Innvandrerrådet skal være et bindeledd mellom kommunen og innvandrerne, sier helse- og sosialdirektør Lars Dahlen.

Hensikten med å etablere et råd er at innvandrerne i Kristiansand skal bli hørt.

Sju prosent av innbyggerne i kommunen er ikke-vestlige innvandrere. Noen av disse har organisert seg i egne foreninger. Men nå foreslår rådmannen og helse- og sosialdirektør Lars Dahlen at det opprettes et eget innvandrerråd i kommunen.