50 aktive høyreekstremister i Norge

0Shares

Aktivitetsnivået i det høyreekstreme miljøet var lavt i 2004, og det er ingen tegn på alarmerende vekst; verken i antall organisasjoner, aktivister eller handlinger. Miljøet består av et fåtall organisasjoner og en kjerne på ca. femti aktivister med noen få hundre sympatisører, heter det i følge Antirasistisk Senter.

Senteret har nå offentliggjort sin årlige rapport om høyreekstremisme i Norge.

– Vigrid har maktet å rekruttere relativt mange ungdommer, og sprer svært grov rasisme og utilslørt jødehat. Foreløpig har ikke holdningene blitt omsatt i handlinger, men formidling av et så hatefullt budskap til ungdom er farlig for hele samfunnet. Nasjonal Ungdom forsøker sammen med svenske meningsfeller å bygge en elite-organisasjon med et sosialt fellesskap, sier Henrik Lunde i Antirasistisk senter i en pressemelding.

Internett er høyreekstremistenes hovedarena for å spre sin propaganda både via egne web-sider og ikke minst i diskusjons-fora.