Reisestøtte til pårørende til flomofre

0Shares

– I Norge har vi mange innvandrere fra områdene som er rammet at katastrofen, og noen av dem har mistet et stort antall familiemedlemmer. Det er viktig at de som ønsker å være sammen med familien og delta i sorgen, får anledning til det, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

De som har mistet ektefelle, barn, foreldre eller søsken som følge av flodbølgekatastrofen og er norske statsborgere, har bosettingstillatelse eller fyller vilkårene for å bosettingstillatelse, vil kunne søke om reisestøtte.

International Organization for Migration (IOM) vil legge til rette for slike besøksreiser i perioden 7. februar til 31. mars 2003. Mer detaljert informasjon og søknadsskjema finnes på IOMs nettsider: www.iom.no