Flere pakistanere blir begravet i Norge

Religionshistoriker Cora Alexa Døving ved Universitetet i Oslo, skriver en i en doktoravhandling om pakistanskmuslimske begravelsesritualer i Norge.

Hun har registrert mange barnegraver på den muslimske gravlunden på Klemetsrud kirkegård i Oslo og mener forklaringen kan være at de blir begravd i Norge hvor deres nærmeste familie bor.

Historikeren mener de voksne pakistanerne sendes hjem til sine familierelasjoner.

Ifølge Døving er tesen at dess flere slektninger pakistanere har i Norge, dess flere pakistanere blir gravlagt her.

Muslimske begravelser har skapt få kulturkonflikter i Norge. Døving tror det har sammenheng med at døden i Norge har rom for toleranse og fleksibilitet.

– Det er utvilsomt problematisk å gjennomføre et pakistansk/islamsk begravelsesritual i Oslo, men det har like fullt funnet sted en rekke kreative løsninger. Begravelsesritualene i Norge har mange deltagere, de er fleksible og de styrker integrasjon innenfor et norsk-pakistansk miljø og i forhold til det norske samfunnet. Døden innebærer en krysning av nasjonale grenser, skriver hun.


Migrasjonen har ført til endringer av pakistanske begravelsesritualer. Det er blitt mer vanlig med kiste (uten kors), blomster og kranser. Ikke minst er en individuell minnetale om avdøde på vei inn. Minnetalen blir gjerne historien om innvandringen, en hyldest til integrasjonsmannen som fikk seg jobb, var med på å etablere moskeen og å bevare sin egen kultur.