Utlendingsnemnda vurderer økt offentlighet

0Shares

Vi skal selvsagt ikke offentliggjøre personlige og sensitiv informasjon om den enkelte søker, men vi vil offentliggjøre mer omkring landkunnskapen vi benytter, sier han til Aftenbladet.

Grunnlaget for søknadene om oppholdstillatelse i Norge er ofte at vedkommende blir forfulgt på hjemstedet sitt.

– Vi må kontrollere om opplysningene de kommer med er korrekte, og vi bruker mange kilder i dette arbeidet, sier Siri Johnsen.

Til slutt danner UNE seg et bilde av realitetene i området. Sammen med den enkelte asylsøkers historie danner landkunnskapen basis for avgjørelse om opphold i Norge.

Regjeringen har foreslått endringer i Utlendingsloven som innebærer en sterkere politisk styring av utlendingssakene. Blant annet skal Kommunal- og regionaldepartementet nå kunne gi generelle instrukser til UDI. Dette gjelder ikke utfallet i enkeltsaker. Departementet skal også gis anledning til å bringe positive vedtak i UNE inn for domstolene. Dette er altså en innstramming i forhold til i dag.