Norge inngår returavtale med Kroatia

Hensikten med returavtalene er å effektivisere det praktiske samarbeidet knyttet til returer av personer som oppholder seg ulovlig på den andre statens territorium, i følge Kommunaldepartementet.

Avtalen betyr at tidfrister og prosedyre blir nøye regulert, slik at det ikke skal oppstå misforståelser. Kontakter og adresser utveksles, og man kommer til enighet om hvilke dokumenter som kan danne basis for å fastslå identitet osv.

Europeiske land har inngått mer enn to hundre avtaler så langt. De siste årene har EU søkt å inngå avtaler på vegne av fellesskapet, fremfor å inngå bilaterale avtaler som har vært vanlig.

Norge har i løpet av de siste par år forhandlet avtaler med Romania, Slovakia, Kroatia, Serbia og Montenegro, Sveits og Bosnia-Herzegovina.

Ifølge departementet er ikke alle avtalene undertegnet enda, men prosessene går sin gang, og alle de nevnte landene har gitt uttrykk for tilfredshet med å regulere returene ved hjelp av avtaler.