74 prosent positive til homofile

0Shares

En ny norsk spørreundersøkelse blant 3912 personer viser at hele 74 prosent av innvandrere svarer at de er for å sidestille homofile og heterofile.

— Dette er et veldig, veldig merkelig resultat. Det skulle vært svært interessant å vite hva slags religiøs bakgrunn de har, sier Aps Saera Khan til Blikk, som påpeker at homofile med muslimsk bakgrunn har det svært vanskelig.

Undersøkelsen er bestilt av Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 i forbindelse med at Norge feirer 100 år som selvstendig nasjon i år. Befolkningsundersøkelsen, den største i sitt slag, er utført av Norstat.

Innvandrerne i undersøkelsen blir spurt om hvilke tre land de har sterkest tilknytning til i tillegg til Norge. De oppgir Sverige, Danmark, England, Finland, USA, Tyskland og Spania. Dette kan forklare hvorfor 74 prosent av dem svarer at homofile bør ha de samme rettigheter som andre. Dette kan nemlig tyde på at flertallet av de spurte kan være ikke-vestlige innvandrere.

— Vi har henvendt oss til 4000 personer, svarer prosjektleder for undersøkelsen, Tonje Haugberg i Norstat. Vi hadde en høyere andel mennesker med ikke vestlig bakgrunn som ikke ønsket å delta undersøkelsen, sier informasjonssjef Anders Jølstad i Norge 2005.