Vil ha innvandrere men ikke innvandring

0Shares

Det viser en ny undersøkelse i forbindelse med Norges hundreårsmarkering.

Nordmenn generelt, og Oslo-folk spesielt, ser på innvandrere som både hjelpsomme og arbeidsomme, og mener innvandring skaper et positivt kulturelt og etnisk mangfold.

Samtidig mener de fleste at det ikke bør komme flere innvandrere, og jo fortere de tilpasser seg norske normer og væremåter, jo bedre er det.

Hele åtte av ti nordmenn svarer ja på at ikke-vestlige innvandrere bør tilpasse seg “tradisjonelle norske væremåter så raskt som mulig.”

På spørsmål om hva vi ønsker innvandrerne skal ta med til Norge, ble listen slik:

Mat: 74 prosent

Musikk og litteratur: 74 prosent

Feiring av høytidsdager:

66 prosent

Klesstil: 53 prosent

Religion: 53 prosent

Kjønnsrollemønster: 10 prosent

Kilde: Norstat/