Ny arbeidsmiljølov skaper strid

0Shares

Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov er nå sendt på høring.

Konkret kan en bedrift som får en spesiell ordre, ansette folk på kontrakter som varer like lenge som det tar å fullføre ordren. I tillegg skal arbeidsgivere på generell basis kunne ansette folk midlertidig i inntil 12 måneder.

Samtidig sier lovforslaget at en person som har vært ansatt i til sammen 18 måneder i løpet av de tre siste årene, skal ha rett til fast ansettelse.

– Loven vil også gagne arbeidstakerne, ved at en arbeidsgiver lettere vil kunne ansette en ny person. Og all forskning viser at når man først er midlertidig ansatt, er det lettere å få fast ansettelse, sier Gitmark til Fædrelandsvennen.

LO lover kamp

– LO vil aldri kunne stille seg bak forslag som vil svekke rettighetene til arbeidstakerne. Det finnes ikke belegg for at midlertidige ansettelser er en inngangsport til arbeidslivet, sier Gerd-Liv Valla leder i LO til NTB.

Hun mener tvert imot innføring av korttidskontrakter øker faren for at utsatte grupper som funksjonshemmede, innvandrere og ungdom blir kasteballer mellom useriøse arbeidsgivere.