Muslimsk ungdom har minst sex

0Shares

Hvor mange prosent av minoritetsungdommer og muslimske jenter i alderen 15-26 år tror du har seksuell erfaring?
Athar Akram, Norges muslimske ungdom

Generelt minoritetsungdom som har seksuell erfaring: 60 % Muslimske jenter som har seksuell erfaring: 50 %


Rita Karlsen, Human Rights Service

Generelt minoritetsungdom som har seksuell erfaring: 60 % Muslimske jenter som har seksuell erfaring: 30 %


Saera Khan, Ap

Generelt minoritetsungdom som har seksuell erfaring: 60 % Muslimske jenter som har seksuell erfaring: 50 %


Fakhra Salimi, MiRA-senteret

Generelt minoritetsungdom som har seksuell erfaring: 40 % Muslimske jenter som har seksuell erfaring: 30 %


Utrop gjennomførte en nettundersøkelse blant medlemmene på ishq.no, som er et flerkulturelt kontaktforum. Nettforumet har mer enn 14 000 profiler, og brukes aktivt av unge med minoritetsbakgrunn fra alle etniske grupper og nordmenn.

Av 806 besvarte oppgir 52 % at de har hatt sex, og 24 % oppgir at de har hatt sex ofte og 22 % noen ganger. 56 % av de spurte er under 20 år, og 36 % er mellom 20-30 år og resten over 30 år. Blant norske gutter og jenter er tallet henholdsvis 58 % og 49 % i aldersgruppen 15-24 år, i følge en undersøkelse fra 1991. 49 % av de besvarte oppgir at de har eller har hatt kjæreste siste måneden, og 69 % av de besvarte oppgir at de er muslimer, og 17 % som ikke troende. 57 % av respondentene er gutter og 43 % er jenter.

Resultatet indikerer at minoritetsungdom generelt er like mye seksuelt aktive som andre ungdommer, mens unge med muslimsk trosbekjennelse har mindre sex.

Det må tas høyde for at dette er en nettundersøkelse og at gutter generelt har en tendens til å skryte på seg at de har hatt sex oftere enn hva jenter ville gjort. På den andre siden, en anonym omgivelse kan også føre til at flere tør å svare ærlig.

Selv om man må regne med noe feilmargin, er det mulig å anta at undersøkelsen er representativ. Det er stor variasjon i etnisk bakgrunn, alder og bosted. De som ikke har tilgang til internett hjemme har også svart på undersøkelsen. Av IP adressene kan vi merke at flere har benyttet internett fra skolen til å surfe på Ishq og for å svare på undersøkelsen.

Muslimske jenter og gutter har minst sex

Logistisk regresjon ble brukt for sammenheng mellom religion, kjønn og alder. Det er 37 % av unge muslimer som oppgir at de har seksuell erfaring, mens så lite som 13 % av muslimske jenter oppgir at de har seksuell erfaring. Blant norske jenter er prosent andelen 49 %.

På spørsmålet «I hvilke situasjoner vil dine foreldre reagere mest negativt?» svarer 48 % «Hvis de fant ut at jeg har hatt sex». 29 % svarer «Hvis jeg fant en kjæreste med en annen etnisk bakgrunn». 14 % svarer at foreldre ville reagert mest negativt «Hvis de fant ut at jeg spiste svinekjøtt». Resten svarer at det å kle seg norsk og gå på fester ville skapt negativ reaksjon hjemme.

– Jeg tror det er mange foreldre som vil bli beroliget av tallene. De bør stole på barna, og ikke tro at de unge er tiltrukket av det vestlige samfunnet og dermed at de tøyer grensene. Samfunnet generelt fokuserer på jenter og seksualitet, og foreldre har det lett for å bli anspent. Mistanke om hva barna driver på med i fritiden kan ødelegge forholdet mellom barna og foreldrene, sier Fakhra Salimi, leder ved MiRA-senteret.

Muslimske gutter er mer seksuelt aktive enn jentene, og flesteparten er single. I følge Koranen er det forbudt å ha sex før ekteskap og dette omtales som Zena (hor). Saera Khan (Ap) mener jomfruelighet er såpass mye vektlagt i det muslimske miljøet at jentene i undersøkelsen må ha løyet på seg at de aldri har hatt seksuell erfaring.

– Selv om dette var en anonym undersøkelse så tror jeg neppe de unge jentene vil oppgi at de har hatt seksuell erfaring, sier Khan bastant. Hun tror unge jenter har mer sex enn det de oppgir.

Tallet er jo mye lavere enn blant norske. Selv om vi regner med en feilmargin på 10-15% er jo tallet fortsatt lavere enn blant norske jenter. Men tror du ikke det lave tallet kan indikere det noe?

– Jeg er ikke overrasket over tallene. Innvandrerjenter lever jo beskyttet, det vil si de bor hjemme til de gifter seg. Brødrene er med å passe på hva deres søstre gjør, slik at jentenes muligheter blir begrenset, forklarer Khan.

Salimi er ikke enig

– Det er feil å generalisere. På basis av min egen erfaring med minoritetsungdom i mitt arbeid kan jeg si at mange ungdommer er selvhevdende og sterke overfor foreldre. Vi snakker her om ungdom som er oppegående, kan ta vare på seg selv og ta ansvar. Disse er bevisste over sin egen situasjon, over det å bestemme over sitt eget liv. De er mer konforme for familieverdi, slik som andre norske, og det er dermed ikke sagt at disse verdiene er påtvunget, forklarer Salimi.

Rita Karlsen i Human Rights Service (HRS) er ikke overrasket.

– Guttene stiller krav om jomfruelighet, men de selv har jo frierer tøyler enn jentene. Tallene virker logisk, fordi foreldre utøver strengere kontroll med jentene enn guttene. Kravet om jomfruelighet kan være påtvunget, sier Karlsen.

Høye abort tall blant gifte kvinner

En undersøkelse fra 2002 viser at det forekommer hyppigere abort blant innvandrerkvinner. Kvinner med innvandrerbakgrunn er overrepresentert både blant abortsøkende og fødende kvinner i Oslo, i følge ny undersøkelse fra Oslo, gjengitt i Tidsskrift for Den norske lægeforening. I alt var det 1 088 abortsøkende kvinner ved Ullevål universitetssykehus i perioden desember 1999 til og med mars 2000. Av 1 069 kvinnene som ble inkludert i de videre analysene, var det 262 med innvandrerbakgrunn (24,5 %).Tallet tyder på at de fleste av dem som oppsøker for å ta abort er gifte kvinner.