WORKSHOP OM KONFLIKTHÅNDTERING MED VEKT PÅ MULTIKULTURELL FORSTÅELSE FOR UNGDOM

0Shares

UngInfo har erfart at det ofte kan oppstå misforståelser som gjør kommunikasjon vanskelig. Hvordan kan vi hjelpe ungdommer å finne frem i informasjonsjungelen uten å lage konflikter med betjeningen? Dette ønsker vi nå å ta for oss med en workshop om konflikthåndtering med vekt på multikulturell forståelse for ungdom.

Kort bakgrunnsinformasjon om UngInfo:

UngInfo er en tjeneste som skal hjelpe ungdom i alderen 15 – 26 gjennom informasjonsjungelen, til å finne seg til rette i jobb, bolig og utdanningsmarkedet. UngInfo har ca 22 000 ungdom innom kontoret per år, og andelen minoritetsungdom som bruker oss har vært økende de siste ti årene. I dag antar vi at ca. 80% av våre besøkende har annen etnisk opprinnelse enn norsk. Dette tyder på at det er et stort behov for våre tjenester hos denne gruppen. For mer informasjon se vår vedlagte brosjyre eller nettsider www.unginfo.oslo.no


Har du spørsmål vedrørende workshopen:

Ta kontakt med Moussa Masumbuko, tlf 24149820 eller mobil tlf 98 40 06 94

E-post: [email protected]

Johannes Fjose Berg, samme tlf 24 14 98 24,

E-post: [email protected]WORKSHOPLEDER PROFIL


Graham Dyson, Daglig leder av Senter for konflikthåndtering Født og utdannet advokat i Sør-Afrika. Arbeidet som menneskerettighetsadvokat der inntil han flyttet til Norge i 1985. Autorisert ”community and commercial dispute mediator”. Han har stor erfaring med prosjektforhandlinger og konflikthåndteringer på mange felt, inkludert olje og gass. Dyson har produsert og holdt svært mange Workshop i Norge og utlandet. Han har arbeidet i flere år på Balkan og i Øst-Europa. I Norge har Dyson laget workshops for blant andre, UDI, asylmottak, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, høyskoler, NORDEM og justisdepartementet. Dyson er styreleder for Internasjonalt kultursenter og museum (IKM).

Deltakeravgift: Gratis, (inkl. lunsj)


Påmelding: Send e-post til:[email protected]

med Emne: ”Workshop konflikthåndtering”