Mytene om innvandrere

Lite utdannet, lat, arbeidsløs, trygdemisbruker, kriminell og uorganisert? Bildet ser ikke ut til å stemme helt med realiteten. I hvert fall ikke hvis vi forholder oss til det nye Fafo-forskning, fakta fra Aetat og Statistisk sentralbyrå.

Den typiske innvandrer er vanskelig å finne fordi innvandrere er en svært sammensatt gruppe. De omfattes av alle de variasjonene vi ellers har i den norske befolkningen. Mye er derfor avhengig av innvandrerens opphavland, oppholdsgrunnlag og botid.

LO-sekretær Ellen Stensrud mener Fafo-notatet: ‘Innvandrere i det flerkulturelle Norge’ vil bidra til å knuse myter om innvandrere. Hun ser på notatet som et nødvendig verktøy for LO-apparatet og deres medlemmer i debatten om integrering og innvandrere.

– Jeg opplever at nordmenn flest vet for lite om innvandrere. Dette bidrar til unødvendig generalisering og myter. Vi må bare innse at innvandrere er en del av vårt samfunn. De bor her og er ikke bare på tur innom. Måten man behandler innvandring og integreringsspørsmål på tyder sterkt på slik tenking. Mange er født og oppvokst her og kjenner ikke til noe annet hjem enn Norge. De er nordmenn. Hvor mange vet for eksempel at hele 90, 3 prosent av den vietnamesiske befolkningen i Norge har norsk statsborgerskap, eller at over 70 prosent av pakistanerne er norsk statsborgere? spør LO-sekretær Ellen Stensrud.

Les mer i Lo-Aktuelt: Mytene knuses